Zahrnuje cestovní pojištění i repatriaci a kryje výlohy na zásah horské služby?

Repatriace i zásah horské služby jsou zahrnuty v léčebných výlohách v zahraničí, které jsou neomezené (pouze limit na zubní ošetření je 10 000 Kč a limit u pojištění rizik souvisejících s terorismem je 1,5 milionu Kč).

Kontaktní formulář