Nabízíte cestovní pojištění, které zahrnuje speciální krytí – například pro případ zpoždění letu. Jakým způsobem toto pojištění funguje?

Pojištění zpoždění letu a zpoždění zavazadel v zahraničí zahrnuje již základní balíček pojištění. Dojde-li ke zpoždění letu nebo zpoždění zavazadel v zahraničí u letu rezervovaného pojištěným o více než 6 hodin, uhradíme pojištěnému za každou ukončenou hodinu zpoždění 200 Kč, maximálně však do výše 5 000 Kč.

Kontaktní formulář