Jak funguje pojištění stornovacích poplatků?

Pojištění stornovacích poplatků si můžete připojistit v rámci cestovního pojištění. Podmínkou je, že platba za cestovní službu nebo její záloha musí být provedena v den sjednání cestovního pojištění. Pojistné musí být uhrazeno rovněž v den sjednání pojistné smlouvy (platba nemusí být připsána na náš účet ve stejný den).

Stornopoplatky lze uplatnit při zrušení cestovní služby z důvodu nemoci či úmrtí pojištěné osoby či osoby blízké, nebo také z důvodu značné škody na majetku pojištěného, vše s 20% spoluúčastí.

Kontaktní formulář