Co je to cestovní služba?

Cestovní službou se rozumí jednotlivé služby cestovního ruchu nebo jejich kombinace. Patří sem tak například zájezd, ubytování, letenka nebo jízdenka.

Kontaktní formulář