Co je to cestovní pojištění?

Cestovní pojištění můžeme definovat jako službu, která chrání účastníky cestovního ruchu před následky pojistných událostí, specifikovaných v pojistné smlouvě.

Kontaktní formulář