Jak se pojistit on-line

Jak sjednat pojištění v šesti jednoduchých krocích

Autopojištění - on-line sjednání zde

Nejdříve si vyberte druh vozidla, který chcete pojistit. Volit můžete mezi osobním nebo nákladním automobilem
do 3,5 t. Nezapomeňte mít při sobě technický průkaz, potvrzení o bezeškodném průběhu a doklady
o instalovaných zabezpečovacích zařízeních. Poté budete procházet následujícími kroky:

 • Údaje o vozidle a klientovi: nejdříve zvolte, zda máte zájem o povinné ručení, nebo povinné ručení
  s havarijním pojištěním, a zadejte základní údaje o Vás a o vozidle.
 • Nezávazná kalkulace: zvolte limity pojistného plnění, výše spuluúčastí a doplňková připojištění (skla, úrazové pojištění, Asistence PLUS). Uvedená cena odpovídá zvolené délce pojistného období a Vámi zadaným údajům.
 • Rekapitulace: rekapitulace zadaných údajů a ceny.
 • Doplňující údaje: doplníte údaje o vozidle (např. číslo technického průkazu, apod.), osobní údaje
  a detaily o prohlídce vozidla (v případě havarijního pojištění).
 • Pojištění lze pohodlně uhradit prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem. Při zvolení off-line platby Vám bude zaslán email s údaji k platbě.
 • Platba: v posledním kroku máte k dispozici návrh pojistné smlouvy, zelenou kartu s omezenou
  platností a případně objednávku prohlídky vozidla. Nezapomeňte, že pojistnou smlouvu musíte
  zaplatit tak, aby pojistné bylo připsáno na účet pojistitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne sjednání.

Upozornění: máte-li současně jinou pojistnou smlouvu na stejné vozidlo, čtěte následující postup ukončení současné smlouvy.

Cestovní pojištění - on-line sjednání zde

 • Základní údaje: nejdříve zvolte cíl cesty (zónu, popř. zemi). Zadejte počátek a konec pojištění a počet osob v jednotlivých kategoriích.
 • Nezávazná kalkulace: zvolte balíček pojištění a případně si pojistěte také rizikové sporty Sport Plus a/nebo pojištění stornovacích poplatků. Uvedená cena odpovídá délce pojištění, cíli cesty, zvolenému balíčku
  a počtu pojištěných osob.
 • Doplňující údaje: doplníte údaje o pojištěných osobách.
 • Návrh pojistné smlouvy: rekapitulace zadaných údajů a ceny.
 • Pojištění lze pohodlně uhradit prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem. Při zvolení off-line platby Vám bude zaslán email s údaji k platbě.
 • Platba: v posledním kroku máte k dispozici pojistnou smlouvu a v případě úspěšné on-line platby také mezinárodní doklad o sjednání cestovního pojištění. Nezapomeňte, že pojistnou smlouvu musíte zaplatit nejpozději v den nástupu na cestu (v případě pojištění stornovacích poplatků v den sjednání pojištění).

Pojištění budovy, domácnosti a odpovědnosti - on-line sjednání zde

 • Výběr produktu: nejdříve zvolte adresu místa pojištění a vyberte produkt, o který máte zájem, tj. pojištění budovy, domácnosti a odpovědnosti, popř. jejich kombinace.
 • Základní údaje: zadejte požadované údaje.
 • Nezávazná kalkulace: cenu můžete volně kombinovat zvyšováním nebo snižováním varianty jednotlivých složek pojištění majetku.
 • Doplňující údaje: doplníte údaje o předmětu pojištění (např. číslo bytové jednotky, údaje o předchozím pojištění, apod.).
 • Rekapitulace: zkontrolujte, zda veškeré údaje, které jste zadali, odpovídají skutečnosti.
 • Pojištění lze pohodlně uhradit prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem. Při zvolení off-line platby Vám bude zaslán email s údaji k platbě.
 • Platba prvního pojistného: v posledním kroku máte k dispozici návrh pojistné smlouvy. Nezapomeňte,
  že platební příkaz (pokud platíte off-line) musíte zadat nejpozději jeden den před počátkem pojištění,
  nebo nejpozději do 10 pracovních dnů, jestliže počátek pojištění je odložen o více než 10 pracovních dnů.

Penzijní připojištění - on-line sjednání zde

 • Seznamte se s penzijním plánem a statutem Allianz penzijního fondu, a. s., kde jsou uvedeny všechny podstatné podmínky pro řádný počátek i průběh penzijního připojištění.
 • Otevřete formulář Smlouva o penzijním připojištění, ten vyplňte a vyplněný třikrát vytiskněte
  (nemáte-li tiskárnu, můžete si penzijní připojištění sjednat telefonicky). Pokud jste nevyplnili nutné údaje,
  nebo jste je vyplnili nesprávně, budete na tuto chybu upozorněni.
 • Vyplnění formuláře Vám zcela jistě nezabere více než 10 minut. Fond Vám samozřejmě kdykuli v průběhu připojištění umožní dodatečnou změnu jakéhokuli sjednaného údaje (např. oprávněné osoby, výše příspěvku, apod.). Změnové formuláře jsou k dispozici v sekci Dokumenty ke stažení.
 • Formulář smlouvy vlastnoručně podepíšete na všech vyhotoveních. Datum podpisu je automaticky dotaženo. Dvě vyhotovení zašlete na adresu Allianz penzijního fondu a třetí kopii si ponecháte. Zástupce penzijního fondu Vámi podepsanou smlouvu potvrdí a zašle zpět druhou kopii spulečně s potvrzovacím dopisem, ve kterém Vás bude informovat o přiděleném čísle smlouvy, datu vzniku penzijního připojištění, bankovním spojení a dalších ujednaných datech.
 • První platbu provedete Vámi zvoleným způsobem tak, aby v průběhu prvního měsíce byl příspěvek připsán
  na účet penzijního fondu. Variabilním symbolem bude přidělené číslo smlouvy.
 • Jakékoli nejasnosti při počátku i v průběhu připojištění jsme připraveni řešit v pracovních dnech od 8.00-20.00 hodin na tel. čísle 241 170 000.
Jak zaplatit autopojištění, cestovní pojištění nebo pojištění majetku a odpovědnosti

Aplikace nabízí čtyři možnosti způsobu platby.

 • Platební kartou - platební karty Visa a Mastercard s povulenými transakcemi přes internet.
 • Bankovním převodem - standardní bezhotovostní bankovní transakce z účtu Vaší banky.

Bankovní účty pro platbu pojištění

 • Cestovní pojištění: 2727 / 2700
 • Autopojištění: 2727 / 2700
 • Pojištění majetku a odpovědnosti: 2727 / 2700
 • Doplňkové penzijní připojištění: 3033 / 2700
Kontaktní formulář