Shape Created with Sketch. 241 170 000

Asistenční služby | Cestovní pojištění

Operátoři naší asistenční služby jsou 24 hodin denně připraveni poradit nebo rovnou vyřešit Váš problém na cestách na telefonním čísle +420 241 170 000.

Jak postupovat?

Zavolejte nám na linku +420 241 170 000

Dovoláte se na naši asistenční službu v ČR, kde jsou operátoři 24 hodin denně připraveni poradit Vám, jak postupovat. Budou od Vás potřebovat zejména tyto informace:

 • vaše jméno, příjmení a číslo pojistky (najdete na kartičce, kterou jste obdrželi při sjednání pojištění),
 • co se přihodilo, co vám je a jak se cítíte,
 • kde se právě nacházíte,
 • telefonní číslo, na které se vám dovoláme.

Kdy a jak využijete asistenční služby?

V případě akutního onemocnění nebo úrazu:

 • pomůže při výběru vhodného zdravotnického zařízení,
 • dojedná převoz pojištěného do jiného zdravotního zařízení, pokud je stávající z hlediska zdravotního stavu nevyhovující,
 • průběžně se informuje o zdravotním stavu pojištěného a kontroluje průběh léčby,
 • tlumočí klientovy požadavky ošetřujícímu lékaři,
 • průběžně nebo dle potřeby kontaktuje pojištěného a předává vzkazy blízkým osobám,
 • vystaví zdravotnickému zařízení platební garanci za ošetření, na jejímž základě realizuje platbu,
 • zorganizuje a uhradí převoz do ČR, jakmile to zdravotní stav pojištěného dovolí.

V případě úmrtí:

 • zorganizuje a uhradí přepravu tělesných pozůstatků pojištěného do České republiky,
 • na přání rodiny zajistí uložení tělesných pozůstatků pojištěného nebo jejich zpopelnění v místě pojistné události, umožňují-li to místní poměry.

V případě ztráty, poškození nebo zpoždění zavazadel:

 • poskytne informace, jakým způsobem může uplatnit nárok na pojistné plnění,
 • poskytne informace jak postupovat při reklamaci u přepravce.

V případě ztráty nebo odcizení osobních nebo cestovních dokladů, peněz nebo platebních karet:

 • poskytne pojištěnému informace potřebné k vyřešení situace a k minimalizaci ztrát,
 • zprostředkuje cestu pojištěného do nejbližšího zastupitelství ČR.

Ubytování a doprava osoby blízké:

 • při delší hospitalizaci (7 dní) zařídí ubytování osoby vám blízké,
 • zabezpečí dopravu této osoby zpět do ČR,
 • pokud kvůli pojistné události zůstane dítě bez dozoru dospělé osoby, zajistí dopravu dospělé osoby, která dítě doprovodí zpět do místa bydliště.

Právní pomoc v zahraničí:

 • zabezpečí právní pomoc v případě nouze.
Kontaktní formulář