Asistenční služby | Cestovní pojištění

Asistenční služby jsou Vám k dispozici v českém jazyce 24 hodin denně 7 dní v týdnu na telefonním čísle +420 241 170 000.

Kdy a jak Vám pomůže?

V případě akutního onemocnění nebo úrazu:

 • zabezpečí lékařské vyšetření,
 • vybere vhodné zdravotnické zařízení,
 • případně zabezpečí převoz do jiného zdravotního zařízení, pokud je stávající z hlediska zdravotního stavu nevyhovující,
 • průběžně se informuje o zdravotním stavu pojištěného a kontroluje způsob a průběh léčby,
 • průběžně nebo dle potřeby kontaktuje pojištěného a předává vzkazy blízkým osobám pojištěného,
 • uhradí náklady za ošetření nebo hospitalizaci v souladu a v rozsahu daném pojistnými podmínkami,
 • zajistí tlumočení mezi personálem nemocnice a klientem,
 • zabezpečí repatriaci pojištěného do ČR.

V případě úmrtí:

 • zabezpečí repatriaci tělesných ostatků pojištěného do České republiky,
 • zabezpečí uložení tělesných ostatků pojištěného nebo jejich zpopelnění v místě pojistné události.

V případě zpožděného letu nebo zmeškání odjezdu veřejného dopravního prostředku:

 • zabezpečí změny termínu schůzek,
 • zprostředkuje náhradní ubytování, auto z půjčovny,
 • předá vzkazy zaměstnavateli nebo rodině.

V případě ztráty, poškození nebo zpoždění zavazadel:

 • poskytne informace o vhodném postupu k zabezpečení nutných dokumentů.

V případě ztráty nebo odcizení osobních nebo cestovních dokladů, peněz nebo platebních karet:

 • poskytne pojištěnému informace potřebné k vyřešení situace a k minimalizaci ztrát,
 • zprostředkuje cestu pojištěného do nejbližšího zastupitelství ČR.

Návštěva nemocného:

 • zabezpečí návštěvu blízké osoby u nemocného,
 • zabezpečí dopravu i ubytování této osoby.

Přeprava dítěte:

 • zabezpečí návštěvu dospělého rodinného příslušníka, pokud dítě cestuje samo a bylo hospitalizováno,
 • v případě onemocnění dospělého zabezpečí transport dítěte zpět do vlasti za doprovodu dospělé osoby.

Právní pomoc v zahraničí:

 • zabezpečí advokáta,
 • poskytne zálohu v případě nouze.

Pomoc tlumočníka:

 • zabezpečí klientovi tlumočnické služby.

Náhradní dopravní prostředek:

 • není-li možno z důvodu souvisejících s pojistnou událostí použít původně plánovaný dopravní prostředek, poskytne náhradní dopravu pro pojištěného a jeho rodinné příslušníky.

Prodloužení pobytu:

 • v případě onemocnění či jiného vážného důvodu zařídí vše potřebné pro nutné prodloužení pobytu.

Vyslání náhradního pracovníka:

 • zabezpečí výměnu pracovníka, který z vážných důvodů nemůže pokračovat ve služební
 • cestě v zahraničí.

Informační servis:

 • poskytnutí užitečných adres (zastupitelské úřady, letiště, hotely, apod.),
 • informace o způsobu hlášení pojistných událostí.
Kontaktní formulář