Shape Created with Sketch. 241 170 000

Cestovní pojištění online – pojištění do zahraničí

Cestujte bez obav s cestovním pojištěním od Allianz. Postaráme se o Vás na služebních cestách, dovolených i sportovních pobytech. Uhradíme za Vás náklady za léčbu a zdravotní transporty bez ohledu na jejich výši, naše asistenční služba v českém jazyce Vám bude k dispozici 24 hodin denně.

Krátkodobé cestovní pojištění si můžete sjednat online ve 3 základních balíčcích. Samotné sjednání cestovního pojištění online zabere pár minut a můžete vyrazit na cestu.

Spočítat cenu

S Allianz pojištěním do zahraničí získáte:

Proč potřebuji cestovní pojištění, když jsem občanem Evropské unie?

  • Modrý průkaz EHIC (Evropský průkaz zdravotního pojištění) využijete jen v zemích EU a smluvních státech.
  • EHIC není ekvivalentem cestovního pojištění!
  • Jako občané EU sice máme ve veřejných zdravotnických zařízeních členských zemí nárok na stejnou zdravotní péči, jakou čerpají tamní obyvatelé, ale rovněž musíme platit stejné poplatky a spoluúčasti.
  • Nevztahuje se na zdravotní repatriaci ani na repatriaci tělesných pozůstatků, nekryje spoluúčasti hrazené pacientem při hospitalizaci, stomatologických zákrocích nebo při nákupu předepsaných léků.
  • Nepomůže vám v komunikaci s ošetřujícím lékařem, ani nezajistí informaci rodině.

Cestovní pojištění do zahraničí s Allianz Vám navíc nabízí:

  • Pojištění odpovědnosti, které oceníte zejména při provozování zimních a letních sportů
  • Pojištění zavazadel nebo úrazové pojištění pro případ trvalých následků nebo smrti
  • Non-stop podporu asistenční služby

Spočítat cenu

Co obsahuje cestovní pojištění Allianz?

Kompletní limity pojistného plnění najdete v doplňkových pojistných podmínkách (strana 23-24).

Varianty cestovního pojištění ZÁKLAD OPTIMAL EXKLUZIV
Léčebné výlohy v zahraničí
(nemoc a úraz) V rámci pojištění léčebných výloh jsou hrazené:
• léky a další zdravotnický materiál
• ambulantní ošetření, hospitalizace včetně operace
• zásah záchranných sborů (záchranná služba, hasiči, horská služba…)
• doprava do nemocnice a případně i z ošetření, repatriace do ČR
• výlohy na dopravu a ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného
• akutní zubní ošetření do limitu
10 000 Kč, v případě varianty Exkluziv až do 15 000 Kč
• pojistné plnění při událostech souvisejících s terorismem jsou omezené: léčebné výlohy na 1,5 mil Kč a repatriace také na 1,5 mil Kč

3 mil. Kč neomezeno neomezeno
Asistenční služby 24h Česky hovořící operátoři asistenční služby jsou Vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Poradí Vám, jak postupovat při onemocnění nebo úrazu. Řekne Vám, kde naleznete zdravotnické zařízení, které Vás ošetří, případně Vám přímo domluví návštěvu či zajistí tlumočení. V případě dlouhodobějšího léčení je ve spojení se zdravotnickým zařízením, kontroluje průběh léčby. Zorganizuje potřebné transporty v místě pobytu ale také do České republiky.
 ANO  ANO  ANO
Pojištění odpovědnosti
(zdraví/majetek) Pojištěni odpovědnosti je důležité, pokud svým jednáním způsobíte škodu někomu jinému, ať již na zdraví nebo majetku. Mějte na paměti, že na dovolené je člověk vytržen ze svých každodenních stereotypů a zvyků, je více roztržitý a případy, kdy na dovolené nedopatřením způsobí škodu, jsou dalekočastější, než běžně doma. Velmi snadnomůžete poškodit vybavení dopravního prostředku či Vašeho ubytování v zahraničí. Při lyžařských cestách dochází nejčastěji ke srážce s jinou osobou a ublížení na zdraví.
5 mil. Kč/2,5 mil. Kč 10 mil. Kč/5 mil. Kč 15 mil. Kč/7,5 mil. Kč
Pojištění zavazadel Pojištění zavazadel Vás chrání před následky škod na Vašich zavazadlech. Naše pojištění kryje nejen krádež, loupež či poškození zavazadel, ale i jejich zpoždění při letecké přepravě či zpoždění celého letu. Součástí pojištění je dále pak úhrada nákladů na pronájem náhradního sportovního vybavení.
25 000 Kč 50 000 Kč
Trvalé následky úrazu Toto pojištění Vám zajistí výplatu odškodnění za případné trvalé následky, které Vám zůstanou po léčbě úrazu, který jste si způsobili v zahraničí.
400 000 Kč 800 000 Kč
Smrt úrazem Z tohoto pojištění dostanou odškodnění Vaši příbuzní, kterým bude vyplacena suma stanované v tabulce rozsahu pojištění.
200 000 Kč 400 000 Kč
Denní odškodné při úrazu Pokud se budete ze svého úrazu v zahraničí léčit déle jak 8 dní, bude Vám vyplaceno odškodnění za každý den léčení dle průměrné doby léčení uvedené prodané tělesné poškození v oceňovací tabulce.
100 Kč 200 Kč
Doplňková rizika Součástí pojištění doplňkových rizik je pojištění právní pomoci v zahraničí, zajištění vyslání náhradního pracovníka místo Vás na služební cestu v případě Vaší hospitalizace či úmrtí či vyslání opatrovníka pro dítě do 15ti let a to vše až do výše 35 000 Kč. Dále je součástí pomoc při ztrátě, odcizení či zničení dokladů či základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště a to až do výše 5 000 Kč.
35 000 Kč/5 000 Kč 35 000 Kč/5 000 Kč
Připojištění
rizikových sportů Pokud se chystáte v zahraničí sportovat, podívejte se na naše seznamy sportů. Základní sporty na rekreační úrovni jsou pojištěné již v základnísazbě. Na rizikovějšísporty je nutné si sjednat připojištění. Jsou také ale i sporty jejichž provozování pojistit nelze.
Zde naleznete kompletní seznam sportů.
možnost sjednat možnost sjednat možnost sjednat
Připojištění
stornovacích poplatků Je tu proto, abyste nepřišli o peníze, které vložíte do své dovolené, i když na ni pak například z důvodu náhlé nemoci nebudete moci odcestovat. Pokud si například zaplatíte dopravu, ubytování, rezervujete nějaký poznávací výlet či předplatíte pobyt v relaxačním centru, o velkou část peněz můžete při zrušení cesty přijít. Poskytovatelévám pravděpodobně vrátí část z již zaplacených peněz, ale ne vše. A od toho je tu toto pojištění.

Upozornění: připojištění stornovacích poplatků lze sjednat nejpozději v den uzavření cestovní smlouvy. V tentýž den je také nutné uhradit pojistné.
možnost sjednat možnost sjednat možnost sjednat

Ztráta zavazadel či odpovědností škoda – jak postupovat?

  • Při odcizení zavazadel kontaktujte nejbližší policejní stanici a vyžádejte si policejní protokol se seznamem odcizených nebo poškozených předmětů.
  • Při odpovědnostní škodě nepodepisujte dokumenty, kterým nerozumíte, a nic předem neplaťte. Kontaktujte policii a získejte potvrzení o ohlášení škody. Snažte se shromáždit svědky nebo fotodokumentaci.

Více informací o hlášení pojistných událostí

Často kladené otázky o cestovním pojištění

Pojišťujete i pracovní cesty?

Ano. Nerozlišujeme, zda se jedná o turistickou nebo pracovní cestu.

Nabízíte cestovní pojištění, které zahrnuje speciální krytí – například pro případ zpoždění letu. Jakým způsobem toto pojištění funguje?

Pojištění zpoždění letu a zpoždění zavazadel v zahraničí zahrnuje již základní balíček pojištění. Dojde-li ke zpoždění letu nebo zpoždění zavazadel v zahraničí u letu rezervovaného pojištěným o více než 6 hodin, uhradíme pojištěnému za každou ukončenou hodinu zpoždění 200 Kč, maximálně však do výše 5 000 Kč.

Jak funguje bezplatné cestovní pojištění v případě nečekaných situací v cílové zemi?

Pojištění do zahraničí trvá do okamžiku překročení státní hranice do ČR, nejpozději však do dne uvedeného v pojistné smlouvě jako konec pojištění. V případě, že se pojištěný z jistých důvodů nemůže vrátit do ČR v původně plánovaném termínu (kvůli omezení dopravy v souvislosti s náhlou stávkou či projevem občanského nepokoje, nebo z důvodu náhlých klimatických či geologických změn a jiných přírodních katastrof), prodlužuje se na žádost pojištěného bezplatně platnost pojištění na dobu nezbytně nutnou k návratu do ČR ve stejném rozsahu, v jakém bylo sjednáno.

Zobrazit všechny otázky a odpovědi
Kontaktní formulář