Cestovní pojištění online – pojištění do zahraničí

Chystáte se na dovolenou do Turecka? Od 1. července do 30. září je klientům Allianz opět k dispozici medicínský konzultant na telefonním čísle +420 727 947 382. Pro více informací klikněte ZDE

Cestujte bez obav s cestovním pojištěním od Allianz – největší a nejstabilnější pojišťovny na světě. Ochráníme Vás na služebních cestách, dovolených i sportovních pobytech. Uhradíme za Vás veškeré náklady za léčbu a zdravotní transporty, naše asistenční služba v českém jazyce Vám bude k dispozici 24 hodin denně. Nespoléhejte na nízké pojistné limity na platebních kartách, nečekejte na negativní zkušenost u jiných pojišťoven – zvolte kvalitní pojištění Allianz.

Krátkodobé cestovní pojištění si můžete sjednat online ve 3 základních balíčcích. Sjednání cestovního pojištění online nezabere více než 2 minuty a ihned můžete vyrazit.

Spočítat cenu

S Allianz pojištěním do zahraničí získáte:

Proč cestovní pojištění online od Allianz?

 • Nejvyšší pojistné krytí s  neomezenými limity (kryje zásah horské služby, přepravu helikoptérou a jiné záchranné akce)
 • Rychlé a pohodlné sjednaní pojištění během 3 minut
 • Pojištění začne platit, hned jak provedete platbu kartou nebo bankovním převodem

Spočítat cenu a sjednat cestovní pojištění

Proč potřebuji cestovní pojištění, když jsem občanem Evropské unie?

 • Modrý průkaz EHIC (Evropský průkaz zdravotního pojištění) využijete jen v zemích EU a smluvních státech.
 • EHIC není ekvivalentem cestovního pojištění!
 • Jako občané EU sice máme ve veřejných zdravotnických zařízeních členských zemí nárok na stejnou zdravotní péči, jakou čerpají tamní obyvatelé, ale rovněž musíme platit stejné poplatky a spoluúčasti.
 • Zároveň Vám nikdo neproplatí transport do ČR a jiné, v cestovním pojištění běžně zahrnuté, služby.
 • Nemůžete využít pomoc asistenční služby.

Cestovní pojištění do zahraničí s Allianz Vám navíc nabízí:

 • Plně hrazenou zdravotní péči nejen ve veřejných, ale i v privátních zdravotnických zařízeních a u soukromých lékařů
 • Úhradu zdravotní repatriace i repatriace tělesných ostatků
 • Zahrnuté pojištění odpovědnosti, které je při úrazu stejně tak důležité
 • Ve variantě Optimal a Exkluziv zahrnuté pojištění zavazadel a pojištění pro případ trvalých následků úrazu nebo smrti
 • Non-stop podporu asistenční služby v českém jazyce

Co obsahuje cestovní pojištění Allianz?

Kompletní limity pojistného plnění najdete v  doplňkových pojistných podmínkách.

Varianty cestovního pojištění ZÁKLAD OPTIMAL EXKLUZIV
Léčebné výlohy v zahraničí
(nemoc a úraz) V rámci pojištění léčebných výloh jsou hrazené:
• léky a další zdravotnický materiál
• ambulantní ošetření, hospitalizace včetně operace
• zásah záchranných sborů (záchranná služba, hasiči, horská služba…)
• doprava do nemocnice a případně i z ošetření, repatriace do ČR
• výlohy na dopravu a ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného
• akutní zubní ošetření do limitu
10 000 Kč, v případě varianty Exkluziv až do 15 000 Kč
• pojistné plnění při událostech souvisejících s terorismem jsou omezené: léčebné výlohy na 1,5 mil Kč a repatriace také na 1,5 mil Kč

3 mil. Kč neomezeno neomezeno
Asistenční služby 24h Česky hovořící operátoři asistenční služby jsou Vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Poradí Vám, jak postupovat při onemocnění nebo úrazu. Řekne Vám, kde naleznete zdravotnické zařízení, které Vás ošetří, případně Vám přímo domluví návštěvu či zajistí tlumočení. V případě dlouhodobějšího léčení je ve spojení se zdravotnickým zařízením, kontroluje průběh léčby. Zorganizuje potřebné transporty v místě pobytu ale také do České republiky.
 ANO  ANO  ANO
Pojištění odpovědnosti
(zdraví/majetek) Pojištěni odpovědnosti je důležité, pokud svým jednáním způsobíte škodu někomu jinému, ať již na zdraví nebo majetku. Mějte na paměti, že na dovolené je člověk vytržen ze svých každodenních stereotypů a zvyků, je více roztržitý a případy, kdy na dovolené nedopatřením způsobí škodu, jsou daleko častější, než běžně doma. Velmi snadnomůžete poškodit vybavení dopravního prostředku či Vašeho ubytování v zahraničí. Při lyžařských cestách dochází nejčastěji ke srážce s jinou osobou a ublížení na zdraví.
5 mil. Kč/2,5 mil. Kč 10 mil. Kč/5 mil. Kč 15 mil. Kč/7,5 mil. Kč
Pojištění zavazadel Pojištění zavazadel Vás chrání před následky škod na Vašich zavazadlech. Naše pojištění kryje nejen krádež, loupež či poškození zavazadel, ale i jejich zpoždění při letecké přepravě či zpoždění celého letu. Součástí pojištění je dále pak úhrada nákladů na pronájem náhradního sportovního vybavení.
25 000 Kč 50 000 Kč
Trvalé následky úrazu Toto pojištění Vám zajistí výplatu odškodnění za případné trvalé následky, které Vám zůstanou po léčbě úrazu, který jste si způsobili v zahraničí.
400 000 Kč 800 000 Kč
Smrt úrazem Z tohoto pojištění dostanou odškodnění Vaši příbuzní, kterým bude vyplacena suma stanované v tabulce rozsahu pojištění.
200 000 Kč 400 000 Kč
Denní odškodné při úrazu Pokud se budete ze svého úrazu v zahraničí léčit déle jak 8 dní, bude Vám vyplaceno odškodnění za každý den léčení dle průměrné doby léčení uvedené prodané tělesné poškození v oceňovací tabulce.
100 Kč 200 Kč
Doplňková rizika Součástí pojištění doplňkových rizik je pojištění právní pomoci v zahraničí, zajištění vyslání náhradního pracovníka místo Vás na služební cestu v případě Vaší hospitalizace či úmrtí či vyslání opatrovníka pro dítě do 15ti let a to vše až do výše 35 000 Kč. Dále je součástí pomoc při ztrátě, odcizení či zničení dokladů či základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště a to až do výše 5 000 Kč.
35 000 Kč/5 000 Kč 35 000 Kč/5 000 Kč
Připojištění
rizikových sportů Pokud se chystáte v zahraničí sportovat, podívejte se na naše seznamy sportů. Základní sporty na rekreační úrovni jsou pojištěné již v základnísazbě. Na rizikovějšísporty je nutné si sjednat připojištění. Jsou také ale i sporty jejichž provozování pojistit nelze.
Zde naleznete kompletní seznam sportů.
možnost sjednat možnost sjednat možnost sjednat
Připojištění
stornovacích poplatků Je tu proto, abyste nepřišli o peníze, které vložíte do své dovolené, i když na ni pak například z důvodu náhlé nemoci nebudete moci odcestovat. Pokud si například zaplatíte dopravu, ubytování, rezervujete nějaký poznávací výlet či předplatíte pobyt v relaxačním centru, o velkou část peněz můžete při zrušení cesty přijít. Poskytovatelévám pravděpodobně vrátí část z již zaplacených peněz, ale ne vše. A od toho je tu toto pojištění.

Upozornění: připojištění stornovacích poplatků lze sjednat nejpozději v den uzavření cestovní smlouvy. V tentýž den je také nutné uhradit pojistné.
možnost sjednat možnost sjednat možnost sjednat

Úraz nebo onemocnění v zahraničí – jak postupovat?

 • Pokud to situace dovoluje, vždy co nejdříve kontaktujte asistenční službu na čísle  +420 241 170 000. Zejména tak učiňte v případě hospitalizace, náročného lékařského zákroku nebo repatriace.
 • Operátorovi sdělte jméno pojištěného, datum narození, číslo pojistné smlouvy, kontaktní telefon a co nejvíce informací o pojistné události.
 • Pokud hradíte na místě jakékoliv poplatky za ambulantní ošetření, uschovejte originály účtů a nechte si vystavit lékařskou zprávu (popř. lékařský předpis) a společně s příslušným formulářem je zašlete na adresu:

  Allianz pojišťovna, a.s.
  Ke Štvanici 656/3
  186 00 Praha 8

 • Dokumenty v anglickém, německém, španělském, francouzském, italském nebo ruském jazyce  není nutné překládat.

Více informací o hlášení pojistných událostí

Ztráta zavazadel či odpovědností škoda – jak postupovat?

 • Při odcizení zavazadel kontaktujte nejbližší policejní stanici a vyžádejte si policejní protokol se seznamem odcizených nebo poškozených předmětů.
 • Při odpovědnostní škodě nepodepisujte dokumenty, kterým nerozumíte, a nic předem neplaťte. Kontaktujte policii a získejte potvrzení o ohlášení škody. Snažte se shromáždit svědky nebo fotodokumentaci.

Více informací o hlášení pojistných událostí

Lékařský konzultant v Turecku pro klienty Allianz

Minulé léto jsme do Alanyi v Turecku vypravili našeho medicínského konzultanta, aby byl klientům Allianz k dispozici pro případy nemoci nebo úrazu. Tuto službu jste si velmi oblíbili, a proto jsme se v tomto roce rozhodli akci zopakovat a navíc prodloužit na tři měsíce. Náš konzultant Vám tak bude k dispozici od července do září na telefonní lince +420 727 947 382.

Období přítomnosti lékařského konzultanta v Turecku:
1. 7. až 30. 9. 2015

Telefonní číslo:
+420 727 947 382

Pracovní doba:
Osobní návštěvy u klienta od 10:00 do 18:00 (Po-Ne)

V okolí Turecké riviéry – území mezi Alanyi a Antalyi

Telefonní konzultace od 9:00 do 21:00 (Po-Ne)
Na území celého Turecka
Možnost komunikace také přes webové aplikace: Skype, Viber, nebo WhatsApp
V mimopracovní hodiny bude telefonní linka přesměrována na naše standardní asistenční služby

Jakou pomoc můžete očekávat:

 • Nasměrování do doporučeného zdravotního zařízení a zajištění dopravy.
 • Doporučení vhodné samoléčby, popřípadě léků, volně dostupných v lékárně. Doporučené léky budou na základě dokladu plně hrazeny pojišťovnou Allianz.
 • V okolí Turecké riviéry se bude možné domluvit na osobní návštěvě lékařského konzultanta.
 • Kromě lékařské odbornosti je konzultant také dobře jazykově vybaven a pomůže Vám odbourat jazykovou bariéru, například u stanovení diagnózy.

Spočítat cenu a sjednat cestovní pojištění

Kontaktní formulář