Pojištění do zahraničí – cestovní pojištění online

Cestujte bez starostí s cestovním pojištěním do zahraničí od Allianz - největší a nejstabilnější pojišťovny na světě. Ochráníme rekreační cestovatele, milovníky extrémních sportů i byznysmeny na služebních cestách.

S Allianz pojištěním do zahraničí získáte:

Proč cestovní pojištění online od Allianz?

 • Nejvyšší pojistné krytí s neomezenými limity (kryje zásah horské služby, přepravu helikoptérou a jiné záchranné akce)
 • Rychlé a pohodlné sjednaní pojištění během 3 minut
 • Pojištění začne platit, hned jak provedete platbu kartou nebo bankovním převodem

Spočítat cenu a sjednat cestovní pojištění

Proč potřebuji cestovní pojištění, když jsem občanem Evropské unie?

 • Modrý průkaz EHIC (Evropský průkaz zdravotního pojištění) využijete jen v zemích EU a smluvních státech.
 • EHIC není ekvivalentem cestovního pojištění!
 • Jako občané EU sice máme ve veřejných zdravotnických zařízeních členských zemí nárok na stejnou zdravotní péči, jakou čerpají tamní obyvatelé, ale rovněž musíme platit stejné poplatky a spoluúčasti.
 • Zároveň Vám nikdo neproplatí transport do ČR a jiné, v cestovním pojištění běžně zahrnuté, služby.
 • Nemůžete využít pomoc asistenční služby.

Cestovní pojištění do zahraničí s Allianz Vám navíc nabízí:

 • Plně hrazenou zdravotní péči nejen ve veřejných, ale i v privátních zdravotnických zařízeních a u soukromých lékařů
 • Úhradu zdravotní repatriace i repatriace tělesných ostatků
 • Zahrnuté pojištění odpovědnosti, které je při úrazu stejně tak důležité
 • Ve variantě Optimal a Exkluziv zahrnuté pojištění zavazadel a pojištění pro případ trvalých následků úrazu nebo smrti
 • Non-stop podporu asistenční služby v českém jazyce

Co obsahuje cestovní pojištění Allianz?

Kompletní limity pojistného plnění najdete v doplňkových pojistných podmínkách.

Varianty cestovního pojištěníZÁKLADOPTIMALEXKLUZIV
Léčebné výlohy v zahraničí
(nemoc a úraz)
V rámci pojištění léčebných výloh jsou hrazené:
• léky a další zdravotnický materiál
• ambulantní ošetření, hospitalizace včetně operace
• zásah záchranných sborů (záchranná služba, hasiči, horská služba…)
• doprava do nemocnice a případně i z ošetření, repatriace do ČR
• výlohy na dopravu a ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného
• akutní zubní ošetření do limitu 15 000 Kč
• pojistné plnění při událostech souvisejících s terorismem jsou omezené: léčebné výlohy na 1,5 mil Kč a repatriace také na 1,5 mil Kč
3 mil. Kčneomezenoneomezeno
Asistenční služby 24h Česky hovořící operátoři asistenční služby jsou Vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Poradí Vám, jak postupovat při onemocnění nebo úrazu. Řekne Vám, kde naleznete zdravotnické zařízení, které Vás ošetří, případně Vám přímo domluví návštěvu či zajistí tlumočení. V případě dlouhodobějšího léčení je ve spojení se zdravotnickým zařízením, kontroluje průběh léčby. Zorganizuje potřebné transporty v místě pobytu ale také do České republiky.
ANOANOANO
Pojištění odpovědnosti
(zdraví/majetek)
Pojištěni odpovědnosti je důležité, pokud svým jednáním způsobíte škodu někomu jinému, ať již na zdraví nebo majetku. Mějte na paměti, že na dovolené je člověk vytržen ze svých každodenních stereotypů a zvyků, je více roztržitý a případy, kdy na dovolené nedopatřením způsobí škodu, jsou daleko častější, než běžně doma. Velmi snadno můžete poškodit vybavení dopravního prostředku či Vašeho ubytování v zahraničí. Při lyžařských cestách dochází nejčastěji ke srážce s jinou osobou a ublížení na zdraví.
5 mil. Kč/2,5 mil. Kč10 mil. Kč/5 mil. Kč15 mil. Kč/7,5 mil. Kč
Pojištění zavazadel Pojištění zavazadel Vás chrání před následky škod na Vašich zavazadlech. Naše pojištění kryje nejen krádež, loupež či poškození zavazadel, ale i jejich zpoždění při letecké přepravě či zpoždění celého letu. Součástí pojištění je dále pak úhrada nákladů na pronájem náhradního sportovního vybavení.
25 000 Kč50 000 Kč
Trvalé následky úrazu Toto pojištění Vám zajistí výplatu odškodnění za případné trvalé následky, které Vám zůstanou po léčbě úrazu, který jste si způsobili v zahraničí.
400 000 Kč800 000 Kč
Smrt úrazem Z tohoto pojištění dostanou odškodnění Vaši příbuzní, kterým bude vyplacena suma stanované v tabulce rozsahu pojištění.
200 000 Kč400 000 Kč
Denní odškodné při úrazu Pokud se budete ze svého úrazu v zahraničí léčit déle jak 8 dní, bude Vám vyplaceno odškodnění za každý den léčení dle průměrné doby léčení uvedené pro dané tělesné poškození v oceňovací tabulce.
100 Kč200 Kč
Doplňková rizika Součástí pojištění doplňkových rizik je pojištění právní pomoci v zahraničí, zajištění vyslání náhradního pracovníka místo Vás na služební cestu v případě Vaší hospitalizace či úmrtí či vyslání opatrovníka pro dítě do 15ti let a to vše až do výše 35 000 Kč. Dále je součástí pomoc při ztrátě, odcizení či zničení dokladů či základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště a to až do výše 5 000 Kč.
35 000 Kč/5 000 Kč35 000 Kč/5 000 Kč
Připojištění
rizikových sportů
Pokud se chystáte v zahraničí sportovat, podívejte se na naše seznamy sportů. Základní sporty na rekreační úrovni jsou pojištěné již v základní sazbě. Na rizikovější sporty je nutné si sjednat připojištění. Jsou také ale i sporty jejichž provozování pojistit nelze.
Zde naleznete kompletní seznam sportů.
možnost sjednatmožnost sjednatmožnost sjednat
Připojištění
stornovacích poplatků
Je tu proto, abyste nepřišli o peníze, které vložíte do své dovolené, i když na ni pak například z důvodu náhlé nemoci nebudete moci odcestovat. Pokud si například zaplatíte dopravu, ubytování, rezervujete nějaký poznávací výlet či předplatíte pobyt v relaxačním centru, o velkou část peněz můžete při zrušení cesty přijít. Poskytovatelé vám pravděpodobně vrátí část z již zaplacených peněz, ale ne vše. A od toho je tu toto pojištění.

Upozornění: připojištění stornovacích poplatků lze sjednat nejpozději v den uzavření cestovní smlouvy. V tentýž den je také nutné uhradit pojistné.
možnost sjednatmožnost sjednatmožnost sjednat

Úraz nebo onemocnění v zahraničí – jak postupovat?

 • Pokud to situace dovoluje, vždy co nejdříve kontaktujte asistenční službu na čísle +420 241 170 000. Zejména tak učiňte v případě hospitalizace, náročného lékařského zákroku nebo repatriace.
 • Operátorovi sdělte jméno pojištěného, datum narození, číslo pojistné smlouvy, kontaktní telefon a co nejvíce informací o pojistné události.
 • Pokud hradíte na místě jakékoliv poplatky za ambulantní ošetření, uschovejte originály účtů a nechte si vystavit lékařskou zprávu (popř. lékařský předpis) a společně s příslušným formulářem je zašlete na adresu:

  Allianz pojišťovna, a.s.
  Ke Štvanici 656/3
  186 00 Praha 8
 • Dokumenty v anglickém, německém, španělském, francouzském, italském nebo ruském jazyce není nutné překládat.

Více informací o hlášení pojistných událostí

Ztráta zavazadel či odpovědností škoda – jak postupovat?

 • Při odcizení zavazadel kontaktujte nejbližší policejní stanici a vyžádejte si policejní protokol se seznamem odcizených nebo poškozených předmětů.
 • Při odpovědnostní škodě nepodepisujte dokumenty, kterým nerozumíte, a nic předem neplaťte. Kontaktujte policii a získejte potvrzení o ohlášení škody. Snažte se shromáždit svědky nebo fotodokumentaci.
 • Více informací o hlášení pojistných událostí

  Kontaktní formulář