Allianz penzijní společnost

Allianz penzijní společnost je nejrychleji rostoucí penzijní společností na českém trhu. V roce 2012 více než zdvojnásobila počet svých klientů s penzijním připojištěním.


Od 1. 1. 2013 nabízí svým klientům:

  • Důchodové spoření
  • Doplňkové penzijní spoření

Základní informace

IČO: 25 61 26 03
Základní kapitál: 300 000 000,- Kč
Emisní ážio: 18 736 269,- Kč
Akcionář: Allianz pojišťovna, a. s., (100%)
Depozitář: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Auditor: KPMG Česká republika Audit
Sídlo: Ke Štvanici 656/3, Praha 8 186 00
Telefon: 224 405 111
Fax: 242 455 414, 242 455 415
E-mail: info@allianz.cz
www: www.allianz.cz

Vedení společnosti

Představenstvo

RNDr. Jakub Strnad, Ph.D. - předseda představenstva
Ing. Sonia Slavtcheva, MBA - členka představenstva
Aleš Jelínek, MBA - člen představenstva
PhDr. Tomáš Vysoudil - člen představenstva

Dozorčí rada

Mgr. Josef Lukášek – předseda
Marc Smid
Wolfgang Deichl

Historie společnosti

Allianz penzijní společnost, a.s. vznikla transformací Allianz penzijního fondu, a.s.

Allianz penzijní fond, a. s., byl založen 31. 8. 1997 valnými hromadami jeho právních předchůdců. Vznikl splynutím Allianz-HYPO penzijního fondu, a. s. a Živnobanka - penzijního fondu, a. s. s názvem Allianz - Živnobanka penzijní fond, a. s. Název penzijního fondu byl změněn na Allianz penzijní fond v návaznosti na odkup 45% akcií fondu Allianz pojišťovnou od Živnostenské banky v závěru roku 2000.
Nové jméno bylo zapsáno 26. února 2001.

Činnost Allianz penzijního fondu, a. s., byla povolena rozhodnutím Ministerstva financí ČR pod č.j. 324/61765/97 ze dne 10. 9. 1997 po zápisu do obchodního rejstříku, ke kterému došlo 1. 10. 1997.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského obchodního soudu v Praze, oddíl B, vložka 4972.

Kontaktní formulář